Blog

Cổ Cầm "Trở Về"

Cổ Cầm “Trở Về”

Cầm Phổ

Một khúc đàn cổ cầm “Trở về” 归来古琴, cầu mong người đi xa nửa cuộc đời, khi trở về vẫn là thanh niên! Xem thêm: …

Bản nhạc cổ cầm Bao giờ trăng sáng

Cầm Phổ

Bao Giờ Trăng Sáng

Bao giờ trăng sáng 明月几时有. Con người có niềm vui, nỗi buồn – Có chia tay và đoàn tụ. Giống như trăng tròn rồi khuyết. ...

Contact Me on Zalo